Oicon Oy - Boost Finland

Yritystiedot

Olen johtamiseen, esimies- ja tiimityöhön sekä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen keskittynyt valmentaja.

Yritysvalmentajana ja -konsulttina olen toiminut jo vuodesta 2003 asti.

Luonteeltani olen avoin ja intuitiivinen sekä tykkään tarttua uuteen. Minulle asiakastyössäni on tärkeää läsnäolo. Haluan aidosti ymmärtää asiakkaani tilannetta, ja minulla on rohkeutta nostaa vaikeatkin asiat esille. Valmennukseni eivät ole teoriaa vaan työntekoa – vähemmän ismejä ja enemmän konkreettisia tekoja kohti muutosta. Tavoitteeni on johtamista kehittämällä tehostaa tiimien sisäistä sekä ihmisten välistä vuorovaikutusta, jotta turha ”sählääminen” yrityksissä vähenisi ja säästettäisiin aikaa, rahaa ja energiaa tuloksellisempaan työhön. Mielestäni organisaation strategian onnistuminen on kiinni luottamuksesta sekä ihmisten kyvystä käsitellä ideoita ja ongelmia.

Asiakaskuntani on ollut laaja ja johtajuuden sekä johtamisen kehittämiseen liittyviä ratkaisuja on haettu hyvin eri kokoisille yrityksille. Välillä toimin yksityisyrittäjien kanssa ja toisaalta taas monikansallisissa konserneissa. Eri toimialojen haasteet ovat myös tulleet tutuiksi: finanssiala, ICT, eläinlääkäritoiminta, sote, perusteollisuus, palvelusektorit, tukkukaupat, jne. sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Haluan auttaa sinua ja yritystäsi selkeyttämään toimintaanne ja toimimaan vahvuuksistanne käsin kohti parempia tuloksia!

Oicon Oy