Boost

Palkitseminen

Boostissa kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen sekä ryhmän, kokouksen ja valmennuksen laatuun. Meillä ei ole mm. läsnäolopakkoa, vapaaehtoisia vastuurooleja tai velvoitetta tehdä töitä toisen jäsenen tai ryhmän eteen. Me Boostissa uskomme, että hyvillä palkinnoilla ja “porkkanoilla" jäsenistö saadaan tekemään toistensa eteen parhaansa!

Palkintoja jaetaan mm. sen mukaan, miten hyvin on jäsenenä onnistunut antamaan toisille liidejä, tuomaan verkostoon uusia vieraita tai jakamalla toisista jäsenistä menestystarinoita omassa some-fiidissään. Osa palkinnoista jaetaan Boostin juhlissa kahdesti vuodessa, osa taas ryhmän omissa kvartaalin palkitsemistilaisuudessa. Lisätietoa palkitsemisesta saat ryhmän managerilta, sihteeriltä tai puheenjohtajalta.

Yksi palkitsemisen muodoista on Boost Finder´s Fee, joka on hauska ja kannustava tapa oppia suosittelemaan ryhmän muita yritysjäseniä omalle verkostolleen. Palkkio on kymmenen prosenttia tuotteen tai palvelun sisältämästä verottomasta myyntikatteesta, jonka yritysjäsen on itse tuotteestaan tai palvelustaan määritellyt. Palkkion kerää Boost Group Finland Oy, joka tilittää kerätystä palkkiosummasta 70 % Liidin antajalle. Annetut Liidit ja tehdyt Diilit kirjataan Boost-järjestelmään, ja taustatyön sekä rahaliikenteen hoitaa jäsenyrityksen puolesta Boost-organisaatio. Ketään ei velvoiteta suorituksiin, jokainen yritysjäsen määrittelee itse myyntihinnat, Liidien vastaanottaminen on vapaaehtoista ja palkkiolla on minimisummat. Koulutamme sinut antamaan Liidejä ja tekemään niistä Diilejä eli hyväkatteista kauppaa. Yksi kantava ajatus toiminnassamme on se, että juhlimme aina yhdessä tehtyjä Diilejä! Lisätietoja Finder´s Fee -komissiorakenteesta.

Tule mukaan kokeilemaan, miten hauskaa on auttaa kaveria saamaan lisää liikevaihtoa ja samalla hyötyä siitä itsekin. Heitämme sinunkin kanssasi mielellämme ylävitoset!