Boost

Säännöt

1. Miten pääsen yritysjäseneksi?

 • Yksittäisellä ryhmällä on maksimikoko, josta päättää johtoryhmä.
  Kullekin liiketoiminnalle on johtoryhmän päätösten mukaisesti varattu 2 jäsenyyttä.  Boost-johtoryhmä tekee Boost-ryhmän jäseneksi haluavasta kokonaisarvion ja tekee sen perusteella positiivisen tai negatiivisen päätöksen tai pyytää lisätietoja.
 • Ennen jäsenyyden alkamista jäseneksi aikovan tulee maksaa jäsenmaksu joko vuodeksi kerrallaan 1.000€ tai neljännesvuosittain 300€ etukäteen. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Verollinen jäsenmaksu veloitetaan jäsenen luottokortilta valitun jäsenkauden mukaisesti 3 kk:n tai 1 vuoden jaksoissa etukäteen. Jäsen saa jäsenmaksusta kuitin sähköpostiin.
 • Jäsen sitoutuu osallistumaan johtoryhmän määrittämään koulutukseen, joka koskee jäsenyyttä Boostissa (“perehdyttämisohjelma”) 3 kuukauden kuluessa jäsenyyden alkamisesta ja sen jälkeen säännöllisesti. Boost vastaavasti sitoutuu pitämään ohjelman mukaisia koulutuksia riittävän usein, jotta edellinen voi toteutua.
 • Kuka tahansa on tervetullut tutustumaan toimintaan yhden kerran vieraana.

2. Mitä jäsenyys sisältää

 • Jäsenyyden tarkoitus on auttaa jäsenen oman liiketoiminnan kehittymistä. Tämä tapahtuu: 1) osallistumalla aktiivisesti Boostin kokouksiin ja muuhun toimintaan; 2) tuomalla kokoukseen vieraita ; 3) tutustumalla aktiivisesti muihin ryhmän jäseniin sekä 4) antamalla tuttujen jäsenten palveluista Liidejä omille sidosryhmilleen 

 • Kokouksissa jäsenet antavat toisilleen uutta liiketoimintaa mahdollistavia Liidejä, joista syntyy jäsenille liiketoimintaa eli Diilejä. 

 • Jäsen on oikeutettu saamaan laadukasta ja systemaattista koulutusta. 

 • Ryhmän jäsenet tekevät tiivistä yhteistyötä Tiimeissä (esim. Kiinteistöpalvelut – Tiimi) itselleen parhaiten sopivien muiden jäsenten kanssa. 

 • Ryhmän jäsen voi perustellusta syystä osallistua useamman Tiimin toimintaan. 

  Tiimien muodostamisesta päättää johtoryhmä. 


3. Palkitseminen

 • Jäsenen toisilleen antamat Liidit johtavat Diileihin ja Diilit johtavat katteeseen. Katteesta, joka syntyy jäsenen toiselle jäsenelle antamasta Liidistä/Diilistä, Diilin saanut jäsen maksaa 10% palkkion Boostille. Tätä palkkiota kutsutaan nimellä “Boost Finder's Fee". Boost jakaa tästä 70% Liidin antaneelle jäsenelle.
 • Boost Group veloittaa Diilin tekijää 10 % siitä myyntikatteesta, jonka Diilin tekijä on raportoinut Boost -järjestelmään kun Diilin status on muuttunut “voitetuksi” 

 • Palkkio siirretään Boost ryhmän jäsenelle, kun kyseistä Diiliä koskeva veloitus on siirtynyt Boostille. Palkkio maksetaan sen yrityksen osoittamalle luottokortille, jolla on voimassa oleva jäsenyys.
 • Palkkiota ei makseta: 1) Diileistä, joissa kate on alle 200€; 2) vuosisopimusten jatkovuosista; 3) Yritykselle, jonka jäsenyys on päättynyt ennen tilityspäivää tai jolla on erääntynyt jäsenmaksu.  

  Palkkion rahaliikenteestä huolehtii Boost Group Oy. 

4. Ryhmästä poistuminen

 • Boostista voi erota ilmoittamalla siitä johtoryhmän jäsenelle 1 kalenterikuukausi ennen uuden laskutuskauden alkua. 

 • Boostista voidaan erottaa johtoryhmän päätöksellä.  

 • Ryhmän jäsenyyden päättymisen yhteydessä ko. Henkilön kanssa pidetään Exit-keskustelu ryhmän puheenjohtajan tai johtoryhmän jäsenen kanssa. 

 • Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.