Boost

Tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 17.11.2021

Boost Finland käsittelee henkilötietoja EU:n GDPR:n, tietosuojalain sekä muiden lakien mukaisesti. Tämä seloste henkilötietojen käsittelystä päivittyy tarvittaessa.


Yhteystiedot:
Boost Group Oy (Boost)

Sinikalliontie 7, 02630 Espoo

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö:
Tietosuojaryhmämme, mukaan lukien nimetty tietosuojavastaava Tarmo Herlevi (tarmo.herlevi@boostfinland.fi, tietopyynnöt ja muut tietosuoja-aiheeseen liittyvät asiat).

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet
Käsittelemme henkilötietoja liittyen asiakkuuteen tai muun asianmukaisen yhteyden hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin.

Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain silloin, kun se on tarvittavaa ja lain mukaan mahdollista. Henkilötietojen käsittelyperusteina Boost käyttää yleensä sopimusta, oikeutettua etua, lakisääteistä velvoitetta tai suostumusta.

Toiminnassamme noudatamme lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta. Pelkistetysti tämä pitää sisällään seuraavat asiat:

  • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, tarve on kohtuudella perusteltavissa ja käsittely on läpinäkyvää. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada omat tietosi saataville.
  • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, on kerätty vain tiettyyn käyttötarkoitukseen. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä (esim. asiakassuhde ja kirjanpitoon liittyvät toimet).
  • Minimoimme tallentamamme tiedon määrän ja tallennamme vain tarpeellisen tiedon
  • Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä ja ajantasaisina
  • Rajoitamme tiedon säilytystä. Tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää. Yleinen tietojen säilytysaika on 6 vuotta, mutta ajan pituus voi riippua esim. tiedon laadusta.
  • Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa ja pyrimme varmentamaan tiedot varmuuskopioiden avulla.
  • Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen ja mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme tiedot itse.
  • Emme käytä automatisoitua päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä

Tavanomainen rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi

Ammattinimike/arvo

Yhteystiedot (yrityksen nimi ja sen yhteystiedot jne.)

Markkinointilupa tai -kielto

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, joihon tyypillisesti kuuluu yhteyshenkilön nimi, yhtiö sekä kontaktitiedot kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietolähteet
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään tai Boost-kokouksen osallistujalta.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat tiedon käyttötarkoitusta. Luovutamme henkilötietoja muille osapuolille vain rajoitetusti. Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja, joihin tallennettuna on vähimmäistiedot.

Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat teknisesti suojattuna tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä. Evästeistä voi saada tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Tietopyynnöt ja vastustamisoikeus
Halutessasi käyttää oikeuttasi esimerkiksi tietopyyntöön, pyydämme sinua käyttämään [tähän linkki lomakkeeseen]. Tietojen tarkastuspyyntö edellyttää sinulta vahvaa tunnistautumista. Velvollisuutemme on pitää tiedoista hyvää huolta ja luovuttaa niitä vain niiden saamiseen oikeutetulle taholle. Voit myös käyttää yllä mainittua sähköpostia, jolloin varmennamme henkilöllisyyden prosessimme mukaisesti.

Lisätietoja oikeuksistasi saat Tietosuojavaltuutetun sivulta: (https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot). Sinulla voi olla joidenkin tietojen osalta mahdollisuus vastustaa tietojesi käyttöä ja estää se esittämällä asiaa koskeva pyyntö.